drwxr-xr-x 93 ftp ftp 8192 Dec 4 19:44 .. Stille Nacht
flshliteStille nacht, heilige nacht
Katholieke versie


Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe God'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',
Jezus van Uwe geboort'.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,
Jezus de redder ligt daar.


Stille nacht, heilige nacht
Protestantse versie

Stille nacht, Heilige nacht,
David's zoon lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen heer,
Hij, der schepselen heer.

Hulp'loos kind, Heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
Werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor.

Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld,
God's belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer,
Amen, Gode zij d'eer.

hollybar


Het ontstaan van dit lied:

Het is 24 december 1818.
Kapelaan Josef Mohr van de St. Nicolaas parochie in Oberndorf bij Salzburg heeft samen met organist Franz Gruber een probleem.
Het orgel in de kerk is kapot en kan dus niet gebruikt worden in de kerstvieringen.
Om toch een feestelijke viering te kunnen hebben, stelt Josef Mohr aan zijn organist voor om een lied te maken.
Mohr heeft een zelfgemaakte tekst.
Gruber neemt het gedicht mee en schrijft er diezelfde dag een melodie bij voor twee mannenstemmen en koor, met begeleiding van een gitaar.

Die zelfde kerstnacht wordt het lied met zes coupletten voor de eerste keer uitgevoerd.
Het lied Stille Nacht Heilige Nacht blijft voorlopig alleen in Oberndorf bekend.
De orgelbouwer Karl Mauracher komt in 1824/25 in Oberndorf en hij neemt het lied mee naar Fügen in Tirol.
Hier geeft hij het aan de familie Strasser.
Deze familie maakt handschoenen en treedt ook als familiekoor op.
Zij reizen jaarmarkten en tentoonstellingen af.
Op deze wijze geven zij een concert in Leipzig in 1832 waarbij zij ook het lied Stille Nacht Heilige Nacht zingen.
Een ander familiekoor uit Tirol, de familie Rainer, zingt het lied in 1839 in New York voor de uitgebrande Trinity Church.
Op deze wijze wordt het lied over Europa en Amerika en verder naar de andere werelddelen verspreid.


hollybar


Naar de top van deze pagina