1: Welke gebeurtenis vieren we met Kerst?

 1. Het begin van de winter.
 2. De geboorte van Jezus Christus.
 3. De verjaardag van de Kerstman.
 4. Het weer langer worden van de dagen.

2: Hoe lang geleden werd Jezus geboren?

 1. Ongeveer 1.000 jaar geleden.
 2. Ongeveer 2.000 jaar geleden.
 3. Ongeveer 3.000 jaar geleden.
 4. Dat is niet precies bekend.

3: Waar werd Jezus geboren?

 1. In de keizerlijke hoofdstad Rome.
 2. In Jeruzalem, de stad van de vrede.
 3. In Bethlehem, de stad van David.
 4. In Nazareth, een onbeduidende plaats.

4: Wanneer werd Jezus geboren?

 1. Midden in de winternacht.
 2. Op een zomeravond.
 3. Op een mooie lentedag.
 4. Dat staat niet in de Bijbel.

5: Wat zongen de engelen bij de geboorte van Jezus?

 1. Ze zongen "Ere zij God en vrede op aarde".
 2. Ze zongen "Stille nacht, heilige nacht".
 3. Ze zongen en speelden "Jingle Bells".
 4. Niets, want engelen bestaan niet.

6: Wie kwamen er op visite?

 1. Drie koningen uit het oosten.
 2. Drie wijzen uit het westen.
 3. De presidenten van Amerika en Rusland.
 4. Dat staat niet precies in de Bijbel.

7: Wat deed koning Herodes toen hij alles gehoord had?

 1. Hij deed niets, waarom zou hij.
 2. Hij ging uit nieuwsgierigheid op visite bij dit Koningkind.
 3. Hij liet uit jaloersheid alle kinderen jonger dan twee jaar vermoorden.
 4. Hij liet overal rondbazuinen dat hij de koning was.