Op deze wijze viert U een Zalig Kerstfeest
waar Vrede zal zijn!

is van Aarde, waar Vrede zal zijn,
wij toasten daarop met roemers wijn,
is van Bethlehem waar hij is geboren,
wel wetend welk lot hem was beschoren,
is van Christus, menszoon van God,
naastenliefde was zijn eerste gebod
is van Drie wijzen die knielden,
en Hem hun rijke gaven voorhielden,
is van Engelen, en hun gezangen,
en de zaligheid waar wij naar verlangen,
is van Feesten, die vreugde geven,
en we wensen elkaar een gelukkig leven,
is van Goedheid, van elkeen voor elkeen,
gedenken we ook de eenzame alleen,
is van Herders, de eerste getuigen,
hun schaapjes hun knietjes ook lieten buigen
is van Israel, van honing en melk,
Mozes beloofde dit toch aan elk.
is van Jesus, Jahwe's mensenzoon,
wanneer luistert men naar zijn verzoenende toon?
is voor Klokjes, die vrolijk weerklinken,
en sterretjes die in de koude lucht pinken,
is voor Lichtjes, die alles verfraaien,
kerstbomen en slingers die in het rond draaien
is voor Maria, die hem heeft gebaard,
en ons de eeuwige dood heeft bespaard,
is voor Naaldboom, 's winters nog groen,
als in de lentes en zomers van toen,
is voor Oorlog, die voorgoed moet verdwijnen,
en eeuwige vrede die nu moet verschijnen,
is voor Pax Christie, die nu moet regeren,
afgelopen met wreedheid van de krijgsheren!
is voor quosque tandem, hoelang nog,
voeren de te rijken om nog meer oorlog?
is voor Rust, die heerst in de nacht,
toen Maria Jezus op aarde hier bracht.
is voor Stilte, die past bij 't gebed,
geknield op het matje aan de voet van het bed,
is voor Taartjes, met heerlijke room
we vieren het uitkomen van onze droom.
is voor Universum, dat is Hij alleen,
met vele namen, toch is er maar een.
is voor Vrede, aan alle mensen
die elkaar die vrede toewensen,
is voor Wil, de goede van allen
daarvoor is Maria pijnloos bevallen,
is voor Xristos, zoals de Grieken hem noemden,
Krishna de Indiers, Allah de moslims, zovele beroemden
is voor Yzegrim, met het felwitte gebit,
die deze nacht met de schaapjes tezaam bidt,
is voor Zalige Feestdagen, die wensen we U
en Vrede voor immer, niet alleen nu.